Permisos

Llistat de permisos necessaris per al correcte funcionament de l'aplicació.

Nom del permís

Finalitat d'ús

ACCESS_NETWORK_STATE

Analitza si el mòbil disposa de connexió a Internet.

ACCESS_WIFI_STATE

Analitza si el mòbil disposa de connexió a Internet.

FLASHLIGHT

Funció de llum flaix per les notificacions.

FOREGROUND_SERVICE

Actualització de les dades en segon pla (incidències del servei, nous horaris...).

INTERNET

Connexió a Internet.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED

Inicia l'aplicació en obrir el mòbil per poder rebre notificacions de l'estat del servei i incidències.

VIBRATE

Funció de vibració per les notificacions.

WAKE_LOCKprevent phone from sleeping

Denega el tancament de la pantalla durant la utilització de l'aplicació.

WRITE_EXTERNAL_STORAGEmodify or delete the contents of your SD card

Permet descarregar fitxers al mòbil (horaris en PDF, justificants de retard...).